Hopp til innhold

Prosjekt

EMCDDA 2048 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

FHI er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å være nasjonalt kontaktpunkt. Oppgaven forutsetter innsamling, bearbeiding og rapportering av et bredt spekter av informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.


Sammendrag

Norge har fra 1.1.2001 deltatt i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA). Senteret er en EU-institusjon, og har som oppgave å samle og analysere informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål. Folkehelseinstituttet (FHI) er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å være nasjonalt kontaktpunkt. Dette innebærer deltakelse i informasjonsnettverket (REITOX) som knytter sammen de nasjonale kontaktpunktene i medlemsstatene og muliggjør elektronisk utveksling av data mellom disse. Oppgaven som nasjonalt kontaktpunkt forutsetter innsamling, bearbeiding og rapportering av et bredt spekter av informasjon om narkotikasituasjonen i Norge. Det norske kontaktpunktet for EMCDDA ledes av Thomas Anton Sandøy og Ola Røed Bilgrei.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Thomas Anton Sandøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Solveig Tobie Glestad Christiansen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
Rikard Rykkvin, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Ellen Johanna Amundsen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ola Røed Bilgrei, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Kai Arild Holm, Kripos

Om prosjektet