Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

Prosjekt

Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av International Child Development Programme (ICDP) ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design).


Sammendrag

International Child Development Programme (ICDP) er et forebyggende program til foreldre i grupper med fokus på mestring og ressurser. Programmets målsetting er å styrke barns oppvekstbetingelser gjennom veiledning av foreldre. Gruppene ledes av sertifiserte veiledere. Selv om tiltaket er utbredt både i Norge og andre land, trengs det en grundig evaluering av hvilken effekt det har. Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av ICDP ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design). Vi vil undersøke effekten av ICDP på tre områder. Dette er effekter ICDP kan ha direkte på foreldrene, på foreldre-barn relasjonen, og på barnet. Utvalget vil bestå av grupper av foreldre i Norge som har meldt seg på ICDP for foreldre generelt. Foreldrene vil bli kartlagt før oppstart av programmet, og ved to tidspunkter etter avslutning. Intervensjonsgruppen får tilbud om ICDP med en gang, mens kontrollgruppen vil få tilbud om ICDP først etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Idunn Brekke, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Eia Elena Skjønsberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Maren Sand Helland, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Espen Røysamb, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Robert Frans Otto Smith, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet

Start

10.02.2016

Slutt

10.02.2021

Status

Pågående

Finansiering

BUFDIR

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Tilknyttet studie

ICDP-studien

Prosjektleder

Idunn Brekke