Hopp til innhold

Prosjekt

Effekter og erfaringer av deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene.


Sammendrag

I Norge er det en relativ høy andel deltidsarbeidende i både den kommunale omsorgstjenesten og i helseforetakene, i 2017 var det bare 40-43 % av sykepleiere som jobbet heltid. Det har vært antydet at deltidsarbeid kan ha en negativ innvirkning på pasientens/brukerens opplevde omsorgskvalitet, og også på personalet. I Norge er det store fylkesvise variasjoner i andelen deltidsansatte, noe som kan føre til geografiske ulikheter i den omsorgen som tilbys. Vi vet imidlertid svært lite om konsekvensene av deltidsarbeid på pasienter, brukere og personell. Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene (både om effekter og erfaringer/opplevelser). Én vil fokusere på pasienter og brukere og den andre på personell.  Kartleggingsoversiktene er bestilt av Helsedirektoratet, og vil bli brukt i Kompetanseløft 2020-prosjektet, som er regjeringens plan for rekruttering og kompetanse- og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gerd Monika Flodgren, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingvild Kirkhei, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Maria Julia Bidonde Torre, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet