Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

Prosjekt

Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.


Sammendrag

Helsetjenesten skal sørge for god og forsvarlig helsehjelp og befolkningen skal ha tilgang til tjenester ved akutt sykdom og skade. Somatiske akuttmottak tar imot pasienter med akutt behov for helsehjelp. I et somatisk akuttmottak kommer pasienter som trenger spesialistvurdering for enten avklarende diagnostikk og hjemreise eller innleggelse for videre diagnostikk og behandling. På akuttmottaket blir pasientene triagert (hastegradsvurdert og prioritert) og overvåket i henhold til sine umiddelbare behov.

 

Dette er en prosjektplan for omtaler av systematiske oversikter der formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger, med eller uten påfølgende overvåkningstiltak, i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.

 

Vi skal gjøre et systematisk søk etter systematiske oversikter. To personer vil uavhengig av hverandre velge ut de systematiske oversiktene som er nyest og av best metodisk kvalitet. Den metodiske kvaliteten vil vurderes. Den eller de oversiktene som inkluderes vil presenteres i form av en omtale som vil inneholde en kort beskrivelse av problemet, tiltaket, sammenligningen og effektene av tiltaket. Vi vil også vurdere hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten ut fra hvordan vi har vurdert sikkerheten av dokumentasjonen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lillebeth Larun, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet
Martin Lerner, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Signe Louise Forsetlund, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2020

Slutt

30.11.2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Lillebeth Larun