Hopp til innhold

Prosjekt

Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.


Sammendrag

Oppmerksomhets- og hyperaktivitets forstyrrelse (ADHD) er en av de hyppigste psykiske lidelsene hos barn. ADHD har en negativ innvirkning på pasientens og familiens trivsel, og er forbundet med høye samfunnskostnader. I Norge har barn med nedsatt funksjonsevne, blant annet barn med ADHD, rett til spesialpedagogisk støtte. Til tross for bruk av betydelige ressurser til spesialpedagogisk støtte i barnehagen er de langsiktige effektene for barn med ADHD og relaterte problemer ukjente. Dette prosjektet skal bruke data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) for å undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen. Prosjektet bruker en kombinasjon av prospektiv kohortstudie og statistiske metoder for å redegjøre for ikke-tilfeldig utvalg til behandling for å støtte en kausal interpretasjon av resultatene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Guido Biele, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Romvig Øvergaard, Oslo universitetssykehus HF
Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet