Hopp til innhold

Prosjekt

Effekten av miljøforurensning på primære humane blod monocytter og makrofager - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som hovedmål å identifisere sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker.


Sammendrag

Vi ønsker å benytte «buffercoat» fra blod banken. Prosjektet har som hovedmål å identifisere sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger (muggsopp, mykotoksiner, luftforurensningspartikler og ulike miljøkjemikalier) og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker. Vi bruker humane celle linjer som test system for screening av ulike immunresponser målt med forskjellige biomarkører og ønsker å teste hvorvidt vi får tilsvarende responser i humane lymfocytter/ monocytter/ makrofager. Alle resultatene fra denne forskningen vil i seg selv ha stor egenverdi og derfor bli publisert i internasjonale velanerkjente tidsskrifter. Resultatene vil gjøre oss bedre i stand til å vurdere mulige effekter av miljøforurensninger på menneske. I tillegg til å kunne danne grunnlaget for bedre risikovurderinger vil de også kunne gi verdifull informasjon til epidemiologiske studier.Vi ønsker å benytte «buffercoat» fra blod banken. Prosjektet har som hovedmål å identifisere sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger (muggsopp, mykotoksiner, luftforurensningspartikler og ulike miljøkjemikalier) og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker. Vi bruker humane celle linjer som test system for screening av ulike immunresponser målt med forskjellige biomarkører og ønsker å teste hvorvidt vi får tilsvarende responser i humane lymfocytter/ monocytter/ makrofager. Alle resultatene fra denne forskningen vil i seg selv ha stor egenverdi og derfor bli publisert i internasjonale velanerkjente tidsskrifter. Resultatene vil gjøre oss bedre i stand til å vurdere mulige effekter av miljøforurensninger på menneske. I tillegg til å kunne danne grunnlaget for bedre risikovurderinger vil de også kunne gi verdifull informasjon til epidemiologiske studier.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jørn A. Holme, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jørn Andreas Holme, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet