Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose - Prosjektplan for en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose - Prosjektplan for en systematisk oversikt

Prosjekt

Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose - Prosjektplan for en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av antipsykotika sammenlignet med placebo eller ikke-medikamentelle tiltak hos personer med førstegangspsykose.


Sammendrag

Antipsykotika brukes i behandlingen av psykose inkludert førstegangspsykose. Studier som omhandler bruk av antipsykotika, er i hovedsak utført på personer med flere tidligere psykoseepisoder og ikke unge personer med førstegangspsykose. Derfor er det ikke tilstrekkelig undersøkt om behandlingseffekten kan være annerledes for sistnevnte gruppe. Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av antipsykotika sammenlignet med placebo eller ikke-medikamentelle tiltak hos personer med førstegangspsykose. Videre vil denne systematiske oversikten være med på å bedre beslutningsstøtte til pasienter, behandlere og ledere om hvilket tilbud personer med førstegangspsykose bør få.
 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar gjennomføre litteratursøk i internasjonale databaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil i prioritert rekkefølge inkludere systematiske oversikter publisert fra 2016 eller RCTer (ingen begrensinger på årstall) som undersøker effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose sammenlignet med ikke-medikamentelle tiltak eller placebo. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag av de identifiserte referansene opp mot seleksjonskriteriene. Deretter vil to forskere uavhengig av hverandre vurdere alle studier i fulltekst som ansees som relevante for problemstillingen etter gjennomgang av titler og sammendrag. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil bli presentert og publisert i en rapport.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2021

Slutt

30.11.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet