Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

Prosjekt

Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet skal oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner.


Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner. 

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i utvalgte databaser. To forskere vil uavhengig av hverandre i vurdere referansenes titler og sammendrag med hensyn på inklusjonskriteriene for så å sammenligne og komme til enighet om hvilke studier som er relevante. Referanser som vurderes som potensielt relevante vil vi innhente i fulltekst og vi vil da gjøre en endelig vurdering av hvilke studier som skal inkluderes eller ekskluderes. Vi vil hente ut og analysere data fra de utvalgte studiene og vurdere mulig risiko for systematiske skjevheter.

 

Vi vil også vurdere vår tillit til resultatene gjennom å vurdere påliteligheten av den samlede dokumentasjonen ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

 

Til slutt vil vi presentere de inkluderte studiene og de samlede resultatene i en rapport.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Merete Berg Nesset, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Bente Lømo, Alternativ til Vold
Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Ingvild Kirkehei, Folkehelseinstituttet
Signe Louise Forsetlund, Folkehelseinstituttet

Start

02.11.2020

Slutt

31.05.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet


Tilknyttede prosjekter