Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

Prosjekt

Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.


Sammendrag

Kunnskapsgrunnlaget for legemidler med antipsykotisk effekt er i hovedsak basert på studier hvor pasientene mottar legemidler med antipsykotisk effekt frivillig. I praksis forekommer også bruk av antipsykotika i behandling uten pasientens samtykke (tvangsbehandling).

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.
 

For å identifisere relevante studier vil en søkespesialist søke i internasjonale litteraturdatabaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil inkludere studier publisert mellom 2010-2020 som ser på effekten av antipsykotika ved behandling uten samtykke sammenlignet med frivillig behandling med antipsykotika. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag av de identifiserte forskningsartiklene opp mot seleksjonskriteriene. Deretter vil to forskere uavhengig av hverandre vurdere fulltekst av alle studier som ansees som relevante for problemstillingen etter gjennomgang av titler og sammendrag.

Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodologiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil bli presentert og publisert i en rapport. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Roy Palmer Huse, DPS (Distriktpsykiatrisk senter), Sykehuset Innlandet HF
Trond F. Aarre, Psykisk helsevern, Helse Førde HF
Kent Jensen, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Kjetil Gundro Brurberg, Folkehelseinstituttet
Tiril Cecilie Borge, Folkehelseinstituttet
Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet

Start

26.10.2020

Slutt

02.04.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet