Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Drugs and the Internet: exploring online drug related communities»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

Prosjekt

Drugs and the Internet: exploring online drug related communities - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon. Dette har ført til et samfunn basert på større selvforsyning av informasjon og følgelig desentralisering av autoritet.


Sammendrag

I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til Internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon. Dette har ført til et samfunn basert på større selvforsyning av informasjon og følgelig desentralisering av autoritet. På Internett har nye produsenter av helseinformasjon ført til endringer i diffusjonen og tilegnelsen av helserelatert kunnskap, som overgår etablerte vitenskapelige, politiske og faglige grenser. Dette skaper rom for nye fortellinger om helse og livsstil.

I takt med denne utviklingen har det oppstått en rekke brukergenererte internettfellesskap dedikert til ulike interessefelt, også for bruk av illegale rusmidler. Internett har blitt et sentralt sted for brukere av illegale rusmidler å samhandle og samle brukerrelevant informasjon uavhengig av fysisk eller tidsmessig nærhet. Innenfor slike nettforum har diskusjonene vist seg å blant annet omhandle et fokus på skadereduksjon blant medlemmene. Dette fremhever de betydelige maktforskyvningen som følger av samhandling på Internett, da det har flyttet fra en profesjonalisert, ovenfra-ned diskurs om skadereduksjon, til en som er brukerledet.

Målet med dette PhD-prosjektet er å utforske slike brukergenererte internettfellesskap med utgangspunkt i personer som faktisk bidrar i diskusjonene. Datagrunnlaget bygger på et stort antall kopierte diskusjonstråder og dybdeintervjuer med 29 personer, rekruttert fra to norske internettforum dedikert til diskusjoner om bruk av illegale rusmidler. Fokus for avhandlingen er trender for bruk av illegale stoffer som følger av slike internettdiskusjoner, dannelse av tillit på internett og forhandlinger av risiko. Prosjektet berører en rekke ulike illegale rusmidler, men har et spesielt fokus på brukere av nye psykoaktive stoffer og anabole androgen steroider.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ola Røed Bilgrei, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2015

Slutt

31.12.2020

Status

Pågående

Finansiering

FHI

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ola Røed Bilgrei