Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.


 • Start

  01.03.2018

 • Slutt

  01.03.2021

 • Status

  Pågående

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Einar Heldal

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Fortsatt dør pasienter av eller med tuberkulose (TB) i Norge til tross
for at vi har hatt effektiv behandling siden 1950: ca. 500 i perioden
1996-2015 ifølge Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Meldingssystemet
for infeksjonssykdommer (MSIS). Samtidig har antallet TB-pasienter,
andelen utenlandsfødte pasienter og multiresistent TB økt. Mer
presise tall og ny kunnskap trengs derfor om faktorer som kan forklare
hvorfor pasienter dør av eller med TB i Norge: oppsøker pasientene
helsevesenet for seint, er ikke helsepersonell årvåkne eller er
diagnosen vanskelig å stille? Folkehelseinstituttet har sammenstilt TBdata
fra DÅR og MSIS og klinikere i alle landets helseregioner vil
gjennomgå pasientenes journaler. Målet med studien er å øke
kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne
forebygge slike dødsfall i fremtiden. Studien vil se på trender i hvor
mange som dør og kartlegge omfang og risikofaktorer for død hos
disse pasientene, forårsaket av tuberkulosen eller andre sykdommer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Einar Heldal, Folkehelseinstituttet