Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

Prosjekt

Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.


Sammendrag

Fortsatt dør pasienter av eller med tuberkulose (TB) i Norge til tross
for at vi har hatt effektiv behandling siden 1950: ca. 500 i perioden
1996-2015 ifølge Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Meldingssystemet
for infeksjonssykdommer (MSIS). Samtidig har antallet TB-pasienter,
andelen utenlandsfødte pasienter og multiresistent TB økt. Mer
presise tall og ny kunnskap trengs derfor om faktorer som kan forklare
hvorfor pasienter dør av eller med TB i Norge: oppsøker pasientene
helsevesenet for seint, er ikke helsepersonell årvåkne eller er
diagnosen vanskelig å stille? Folkehelseinstituttet har sammenstilt TBdata
fra DÅR og MSIS og klinikere i alle landets helseregioner vil
gjennomgå pasientenes journaler. Målet med studien er å øke
kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne
forebygge slike dødsfall i fremtiden. Studien vil se på trender i hvor
mange som dør og kartlegge omfang og risikofaktorer for død hos
disse pasientene, forårsaket av tuberkulosen eller andre sykdommer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Einar Heldal, Folkehelseinstituttet

Start

01.03.2018

Slutt

01.03.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Einar Heldal