Hopp til innhold

Prosjekt

Dødelighet av hepatitt C i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017.


Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017 ved å koble alle tilfeller registret med hepatitt C i meldingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS) i denne perioden ( med Dødsårsaksregisteret (DÅR). Reduksjon i dødelighet fram mot 2030 er et viktig mål i den nasjonale strategien mot virale hepatitter. Denne studien vil være første gang de nasjonale registrene blir benyttet for å estimere dødelighet av hepatitt C i Norge og vil være et viktig virkemiddel og utgangspunkt for å følge effekt av tiltak mot hepatitt C framover. Planen er å gjenta denne koblingen regelmessig fram mot 2030.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Kløvstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet