Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten - Prosjektplan for Systematisk oversikt over systematiske oversikter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten - Prosjektplan for Systematisk oversikt over systematiske oversikter

Prosjekt

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten - Prosjektplan for Systematisk oversikt over systematiske oversikter - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) å utarbeide en kunnskapsoppsummering om effekter av digital hjemmeoppfølging av voksne med ikke-smittsomme kroniske sykdommer mht. ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) å utarbeide en kunnskapsoppsummering om effekter av digital hjemmeoppfølging av voksne med ikke-smittsomme kroniske sykdommer mht. ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. Digital hjemmeoppfølging, tidligere kalt medisinsk avstandsoppfølging, omfatter bruk av teknologiske løsninger som gjør at personen kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten i hjemmet. Automatiske eller egenrapporterte målinger fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til helsetjenesten eller annen respons- eller oppfølgingstjeneste, som kontakter personen ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. Formålet med kunnskapsoppsummeringen er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for nasjonal politikkutforming.

 

For å svare på oppdraget, vil vi utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om effekter av digital hjemmeoppfølging av voksne med ikke-smittsomme kroniske sykdommer på ressursbruk i spesialisthelsetjenesten, for eksempel antall sykehusinnleggelser og bruk av akutthelsetjenester. Vi vil følge vår metodehåndbok for å utføre systematiske litteratursøk, velge ut oversikter basert på forhåndsbestemte inklusjonskriterier, hente ut og analysere data fra utvalgte oversikter, vurdere oversiktenes metodiske kvalitet og oppsummere resultatene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Vigdis Underland, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Folkehelseinstituttet
HIlde H. Holte, Folkehelseinstituttet
Severin Zinöcker, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2021

Slutt

19.11.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan.pdf