Hopp til innhold

Prosjekt

Diabetes, osteoporose og brudd - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.


 • Start

  22.10.2009

 • Slutt

  01.06.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Lisa Forsén

Sammendrag

Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd. Høy kroppsmasseindeks (KI) beskytter mot å få lav BT samtidig som KI er en risikofaktor for type 2 diabetes. Longitudinelle studier kan være nødvendige for bedre å forstå mekanismene som ligger under den observerte assosiasjonen mellom BT og type 2 diabetes. Mens type-2 diabetes og osteoporose for det meste inntreffer i eldre år, inntreffer ofte type-1 diabetes tidligere i livet. En viktig forskjell mellom type-2 og type-1 er at type-2 har hyperinsulinemia (en anabolisk agent i bein som gjør at BT øker), mens type-1 har insolinopenia som virker negativt på BT. Målet i dette prosjektet er å studere risikoen for hofte og underarmsbrudd for type-2 diabetikere og for type-1 diabetikere, men med en mer presis klassifisering av diabetes i type-2 og type-1 enn det som har vært mulig i tidligere slike studier.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lisa Forsen, Folkehelseinstituttet