Hopp til innhold

Prosjekt

Den norske influensa registerstudien (RegFlu) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.


Sammendrag

Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert. Utvalget er kvinner mellom 15 og 50 år som bodde i Norge 1.1. 2010. Blant disse også gravide, gravide som har fått påvist influensa A H1N1, og gravide som har blitt vaksinert mot influensa A H1N1.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet