Hopp til innhold

Prosjekt

Den norske influensa registerstudien (RegFlu) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.


 • Start

  01.05.2010

 • Slutt

  31.12.2020

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Camilla Stoltenberg

Sammendrag

Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert. Utvalget er kvinner mellom 15 og 50 år som bodde i Norge 1.1. 2010. Blant disse også gravide, gravide som har fått påvist influensa A H1N1, og gravide som har blitt vaksinert mot influensa A H1N1.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet