Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens - Prosjektplan for systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens - Prosjektplan for systematisk oversikt

Prosjekt

Demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens - Prosjektplan for systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens, sammenliknet med tradisjonelle botilbud.


Sammendrag

Det forventes en dobling av personer med demens i Norge fram mot år 2050, og det er et stort behov for å finne tilfredsstillende måter å ivareta disse personene på. Det er de siste årene utviklet demenslandbyer og andre moderne boformer som har som formål å gi personer med demens et bedre liv. Moderne boformer kjennetegnes ved bevisst tilrettelegging av bomiljø, fellesomsråder, uteområder og nærmiljø. Vi mangler imidlertid kunnskap om effekten av disse boformene sammenlignet med tradisjonelle botilbud, som sykehjem. Formålet med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av demenslandsbyer og andre moderne boformer for personer med demens, sammenliknet med tradisjonelle botilbud.

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i utvalgte databaser. Vi vil inkludere randomiserte- og ikke-randomiserte studier som undersøker effekt av moderne boformer for personer med demens på helserelaterte utfall for bebeoerne og belasting hos pårørende. Vi vil vurdere studienes risiko for systematiske skjevheter og hente ut og analysere data fra de utvalgte studiene. Om mulig, vil vi sammenstille resultatene i metaanalyser.

Vi vil også vurdere vår tillit til resultatene ved hjelp av  GRADE-tilnærmingen (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Til slutt vil vi presentere de inkluderte studiene og de samlede resultatene i en rapport.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingvild Kirkehei, Folkehelseinstituttet
Hilde Holthe, Folkehelseinstituttet
Tor Atle Rosness, Folkehelseinstituttet

Start

14.01.2021

Slutt

31.12.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektplan demensboliger.pdf

Prosjektdeltakere ved FHI

Ingvild Kirkehei