Hopp til innhold

Prosjekt

Cøliaki i en norsk fødselskohort: Betydningen av virale tarminfeksjoner - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn.


Sammendrag

Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn. MIDIA-studien følger prospektivt > 600 barn med høy risiko for diabetes, og risiko for cøliaki følger samme HLA-type. Noen deltakere har fått påvist cøliaki allerede, og screening forventes å øke antallet til totalt 30-60. Friske barn og barn med diabetes/prediabetes er kontrollgrupper. Antistoffer med høy sensitivitet og spesifisitet for cøliaki benyttes i diagnostikk. I biobankprøver måles antistoffer for å finne når immunreaksjonen startet hos barn med cøliaki, og antistoffer måles også hos kontroller for å beskrive det naturlige forløpet i sykdomsutviklingen. I en case-control studie i MIDIA undersøkes deretter om enterale virusinfeksjoner utløser forbigående eller varige antistoffer typisk for cøliaki. Lagrede avføringsprøver studeres for å finne virus som kan utløse en immunreaksjon mot gluten hos barn med og uten cøliaki.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ketil Størdal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ketil Størdal, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet