Hopp til innhold

Prosjekt

Cochrane Norway - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Overview over activities at Cochrane Norway.


Sammendrag

Cochrane Norge er en del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Organisasjonen har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Folkehelseinstituttet. Som Cochrane-enhet har vi et ansvar for å tilby opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. For mer informasjon, gå til www.cochrane.no

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Claire Glenton, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Andrew David Oxman, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Marita Sporstøl Fønhus, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Marit Johansen, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Elizabeth Joan Paulsen, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Sarah Ellen Rosenbaum, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Susan Kyomuhendo Munabi-Babigumira, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet
Simon Arnold Lewin, Avdeling for global helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet