Hopp til innhold

Prosjekt

Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med metadon under svangerskapet.


Sammendrag

Det er uklart hvorvidt opioidavhengige kvinner i fertil alder bør anbefales buprenorfin eller metadon når de skal begynne i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi skal oppsummere forskning om effekter for mor, foster og barn, på kort og lang sikt, av vedlikeholdsbehandling med buprenorfin sammenliknet med vedlikeholdsbehandling metadon under svangerskapet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hege Kornør, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hilde Strømme, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Kristin Thuve Dahm, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet