Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.


Sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mange oppgaver angående barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold i nære relasjoner. Direktoratet skal blant annet bistå barnevernet med forskningsbaserte anbefalinger på ulike saksområder. Bufdir ønsker i denne sammenheng en oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt bruk av tvang overfor barn og unge i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Liv Giske, Folkehelseinstituttet
Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet