Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av norske registerdata for å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet har som formål å løse sentrale problemstillinger i kikhoste epidemiologi.


Sammendrag

Fremvekst av kikhoste i godt vaksinerte populasjoner peker på store hull i vår forståelse av kikhosteimmunologi og -epidemiologi. Prosjektet har følgende formål: å identifisere risiko-faktorer på individ- og familienivå for infeksjon*** å kvantifisere beskyttelse av den acellulære vaksinen i Norge*** å forklare sesongvariasjon av kikhoste blant ulike aldersgrupper*** å utvikle en matematisk modell for kikhoste i Norge, til å forklare historiske utbrudd, identifisere endringer i forekomst og til design av intervensjoner, både i Norge og utover. I studien vil vi bruke koblede norske registerdata med informasjon om tilfeller, vaksinehistorikk og familiestruktur. Vi vil analysere nasjonale data (1996-2016), blant annet ved bruk av case-control design. I modellen vil vi bruke aldersgrupperte longitudinelle data (1976-2016). Modellen vil estimeres ved en delvis observert Markov prosess tilnærming, som kan skille direkte og indirekte effekter av både naturlig infeksjon og vaksine.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet