Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av legemidler hos pasienter med psykotiske lidelser - en registerstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted. Vi ønsker også å undersøke bruk av medikamenter for somatiske plager blant pasienter med psykoselidelser, og sammenhenger mellom bruk av antipsykotiske legemidler og somatisk sykdom.


Sammendrag

Bruk av legemidler ved psykoselidelser er rettet mot å lindre symptomer og har i mange tilfeller plagsomme psykiske og kroppslige bivirkninger. Noen antipsykotiske legemidler er funnet å kunne utløse eller forverre somatisk sykdom, særlig hjerte-/karlidelser og diabetes, og i verste fall føre til for tidlig død. Vi vet lite om den reelle bruken av legemidler hos pasienter med psykose i Norge. Vi vil bruke informasjon fra Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret til å undersøke om det er forskjeller i bruk av legemidler for psykoselidelser på bakgrunn av kjønn, samtidig rusmisbruk, samtidig depresjon og/eller angstlidelser, eller geografisk bosted. Vi ønsker også å undersøke bruk av medikamenter for somatiske plager blant pasienter med psykoselidelser, og sammenhenger mellom bruk av antipsykotiske legemidler og somatisk sykdom (særlig endokrine, nevrologiske, kardiovaskulære og luftveissykdommer).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Svetlana Skurtveit, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ragnar Nesvåg, Folkehelseinstituttet
Milada Mahic, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Anne Høye, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF
Marit Tveito, Diakonhjemmet sykehus

Om prosjektet