Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn - prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke de underliggende biologiske mekanismene ved influensainfeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet.

Sammendrag

Pandemisk influensainfeksjon i løpet av svangerskap kan gi skadelige sideeffekter som føtale hjerneskader. Influensa vaksine har generelt vært betraktet som trygg, men rapporter om narkolepsi i forbindelse med pandemisk influensavaksinasjon har skapt bekymring. NorFlu-kohorten ble etablert ila 2009 influensapandemien for å kunne undersøke assosiasjon mellom maternal influensainfeksjon, vaksinasjon og perinatale utfall i avkommet. Preliminære resultater ved analyser av 6 måneders spørreskjemadata indikerer at 5 % av barna faller dårligere ut i forhold til temperament og kognitiv utvikling ved eksponering av infeksjon og/eller vaksinasjon i første del av første trimester. Vi ønsker å undersøke de underliggende biologiske mekanismene bak dette ved 1) avansert immunprofilering for å teste for immun dysregulering, 2) screene for tilstedeværelse av autoantistoffer 3) kartlegge adaptive immunresponser etter 4 år, 4) etablere miRNA profilersom biomarkører for infeksjon og vaksinasjon
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Mjaaland, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Mjaaland, Avdeling for infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet

 • Start 01.02.2016
 • Slutt 31.12.2019
 • Status Pågående
 • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet studie

  NorFlu

 • Prosjektleder

  Siri Mjaaland