Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Betydningen av influensa infeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet: immmunsignaturer i mor-barn duoer og kognitive utfall i barn - prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke de underliggende biologiske mekanismene ved influensainfeksjon eller vaksinasjon i svangerskapet.

Sammendrag

Pandemisk influensainfeksjon i løpet av svangerskap kan gi skadelige sideeffekter som føtale hjerneskader. Influensa vaksine har generelt vært betraktet som trygg, men rapporter om narkolepsi i forbindelse med pandemisk influensavaksinasjon har skapt bekymring. NorFlu-kohorten ble etablert ila 2009 influensapandemien for å kunne undersøke assosiasjon mellom maternal influensainfeksjon, vaksinasjon og perinatale utfall i avkommet. Preliminære resultater ved analyser av 6 måneders spørreskjemadata indikerer at 5 % av barna faller dårligere ut i forhold til temperament og kognitiv utvikling ved eksponering av infeksjon og/eller vaksinasjon i første del av første trimester. Vi ønsker å undersøke de underliggende biologiske mekanismene bak dette ved 1) avansert immunprofilering for å teste for immun dysregulering, 2) screene for tilstedeværelse av autoantistoffer 3) kartlegge adaptive immunresponser etter 4 år, 4) etablere miRNA profilersom biomarkører for infeksjon og vaksinasjon
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Mjaaland, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet

 • Start 01.02.2016
 • Slutt 31.12.2019
 • Status Pågående
 • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet studie

  NorFlu

 • Prosjektleder

  Siri Mjaaland