Hopp til innhold

Prosjekt

Beskrivelse av de første tilfellene av koronavirussykdom (covid-19) i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge.


Sammendrag

I desember 2019, ble en uvanlig opphopning av pneumoni oppdaget i megabyen Wuhan i Kina. Et nytt koronavirus, senere kalt SARS-CoV-2, ble funnet å være årsaken. Sykdommen fikk navnet covid-19. Viruset har spredd seg hurtig til mennesker over store deler av jordkloden inkludert Norge og forårsaker nå en pandemi. Folkehelseinstituttet overvåker den nasjonale epidemiologiske situasjonen, utfører helseanalyser og driver forskning på smittevernområdet. I dette prosjektet, vil vi analysere overvåkingsdataene for å gi en helhetlig beskrivelse av tilfellene varslet til Folkehelseinstituttet de seks første ukene av utbruddet i Norge. I tillegg vil vi sammenligne epidemiologien før og etter de sterke smitteverntiltakene for "social distancing" ble innført av regjeringen i Norge 12. mars 2020. Data fra følgende kilder vil bli brukt: • Utbruddsregisteret • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) • Laboratorieovervåkingssystemet • Norsk intensivregister Resultatene bidrar inn i arbeidet med anbefalinger og smitteverntiltak under utbruddet. Resultatene vil ellers deles i en fagfellevurdert journal og formidlet til helsepersonell, media og allmennheten i Norge.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Tønnessen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Trine Hessevik Paulsen, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Folkehelseinstituttet
Jacob Dag Berild, Folkehelseinstituttet
Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet
Elina Seppälä, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet
Emily MacDonald, Folkehelseinstituttet
Robert Whittaker, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet