Hopp til innhold

Prosjekt

Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.


Sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mange oppgaver innenfor temaområdene barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold i nære relasjoner. Direktoratet skal blant annet bistå barnevernet med forskningsbaserte anbefalinger på ulike saksområder. Bufdir ønsker i denne sammenheng en oversikt over og beskrivelse av forskning som har undersøkt barn og unges medvirkning i barnevernet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Sari Susanna Ormstad, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Heather Menzies Munthe-Kaas, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Folkehelseinstituttet
Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet