Hopp til innhold

Prosjekt

Avhengighet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer ved å be respondentene ta stilling til hva avhengighet innebærer eller representerer, hvem som er ansvarlig, hvordan man oppfatter personer som er avhengige, og i hvilken grad man er motivert til at avhengige får hjelp.


Sammendrag

Det finnes en rekke teorier om og forklaringer på avhengighet: nevrobiologiske, psykologiske og som et resultat av et rasjonelt valg. Det er imidlertid sparsomt med undersøkelser om hvordan folk flest forstår avhengighet, og hvordan folk oppfatter personer som er avhengige. Økt kunnskap om dette kan ha praktisk verdi f.eks. med tanke på selv-behandling (hva er avhengighet) og støtte til ulike tiltak for å forbedre livssituasjonen til avhengige (hvordan man ser på avhengige). I dette prosjektet vil vi studere sosiale representasjoner av avhengighet og avhengige personer ved å be respondentene ta stilling til hva avhengighet innebærer eller representerer (sykdom, svekket viljestyrke, motivasjonskonflikt, tvang, sug, trang, vane, etc.), hvem som er ansvarlig, hvordan man oppfatter personer som er avhengige, og i hvilken grad man er motivert til at avhengige får hjelp (personlig og ved offentlige tiltak).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Torleif Bjordal Halkjelsvik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jostein Rise, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet