Hopp til innhold

Prosjekt

Årsaker til demens ved Parkinsons sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet vil se på årsaker til demens ved Parkinsons sykdom.


Sammendrag

Prosjektet vil se på årsaker til demens ved Parkinsons sykdom. Hovedfokuset vil være anti-inflammatoriske og antimikrobielle komponenter i ernæringen og i hvilken grad de påvirker utviklingen av demens ved Parkinsons sykdom. Den genetiske bakgrunnen for demens ved Parkinsons sykdom vil bli utfyllende kartlagt. Kjente så vel som nye genetiske varianter blir kartlagt i prosjektet og den samlede effekten av ernæringsfaktorer og genetiske varianter vil bli beregnet. I dag er kunnskapen om utvikling av demens mangelfull og Parkinsons sykdom må regnes som et samle syndrom basert på noen få kardinal kjennetegn med en kompleks og kun delvis kartlagt genetisk sårbarhet. På denne bakgrunn vil innvirkning av ernæringsmessige komponenter bli undersøkt i lys av genetisk variasjoner og interaksjoner mellom disse vil bli analysert og gi ny kunnskap. Prosjektet vil basere seg på viktige norske kohort studier og være en del av folkehelsens satsingsområde på demensforskning.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet