Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Bruk av hurtigtester for å hindre smittespredning ved større arrangement.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Bruk av hurtigtester for å hindre smittespredning ved større arrangement.

Prosjekt

Covid-19: Bruk av hurtigtester for å hindre smittespredning ved større arrangement. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

AVLYST INNTIL VIDERE For å evaluere om hurtigtesting er et effektivt tiltak må det gjøres sammenliknende studier av hurtigtesting versus ikke-hurtigtesting.


Sammendrag

Screening av publikum ved hjelp av hurtigtester for SARS-CoV-2 er en aktuell strategi for å kunne gjennomføre arrangementer ved
vedvarende høyt smittetrykk i samfunnet. Testenes evne til å fange opp smitteførende personer er uviss ettersom evalueringene som er
gjort av testegenskaper (sensitivitet/spesifisitet) er sammenlikninger mot resultater fra PCR-tester. Selv om et PCR-resultat gir et sikkert
svar med tanke på tilstedeværelse av viruspartikler, gir det ikke et entydig svar på om en person er smittefarlig, bl.a. fordi de som har
vært smitta gjerne vil ha utslag på PCR-tester også etter at de ikke lenger er smitteførende. For å evaluere om hurtigtesting er et
effektivt tiltak må det gjøres sammenliknende studier av hurtigtesting versus ikke-hurtigtesting. Randomisering av deltakere sikrer
sammenliknbare grupper, slik at en kan trekke sikre slutninger om at forskjell i smittenivå skyldes forskjeller i tiltak (hurtigtest og
deltakelse på arrangement), ikke forskjeller i de to populasjonene som sammenliknes. Standard metode for å måle smittenivå i grupper
er å utføre PCR-testing av alle deltakere, slik vi planlegger å gjøre.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Atle Fretheim, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Atle Fretheim, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
Arnfinn Helleve, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Martin Flatø, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Tone Kristin Bjordal Johansen, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Michael Bretthauer, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
Joakim Øverbø, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Siri Laura Feruglio, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet

Start

05.05.2021

Slutt

31.07.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Atle Fretheim