Hopp til innhold

Prosjekt

Antibiotikaresistens og helgenomanalyse og av Brucella isolater i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet ønsker å undersøke genetisk variabilitet /slektskap mellom isolater av Brucella melitensis isolert fra pasienter i Norge, med spesielt fokus på gener som koder for antibiotikaresistens. Studien vil belyse slektskap og ulikheter mellom isolatene og sammenligne med publiserte Brucella genomer.


Sammendrag

Vi undersøkte alle isolater av Brucella melitensis samlet ved Folkehelseinstituttet i perioden 1999 til 2016. Isolatene ble analysert ved helgenomsekvensering og resistenstesting. Resultatene viste at brucellose på menneske  i Norge er knyttet til reise eller migrasjon fra Midt-Østen, Asia og Afrika. Antibiotikaresistens ble ikke påvist.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Tone Kristin Bjordal Johansen, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Laura Feruglio, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Veronica Klausmark Jensen, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet
Jon Bohlin, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Lonneke Scheffer, Universitetet i Oslo

Om prosjektet