Hopp til innhold

Prosjekt

Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen. Det har som mål å utforske hvordan reaksjonsformene oppleves av de involverte parter, samt hvilke konsekvenser slik alternativ straff ser ut til å ha på ungdommens videre livsførsel.


Sammendrag

Dette prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen. Konkret handler det om reaksjonsformer som omtales som alternativer til mer tradisjonelle straffereaksjoner som bøtestraff og fengselsstraff. Eksempler på slike alternativer kan være påtaleunnlatelse med vilkår om ulike former for helse- og sosialfaglig oppfølging eller den nye ungdomsoppfølgingen administrert av konfliktrådet. Felles for disse reaksjonsformene er at de tar sikte på å rehabilitere, forbedre og reintegrere unge lovbrytere.

Forskingsprosjektet har som mål å utforske hvordan reaksjonsformene oppleves av de involverte parter, samt hvilke konsekvenser slik alternativ straff ser ut til å ha på ungdommens videre livsførsel. Intervju- og observasjonsdata vil belyse møtet med reaksjonsapparatet og gjennomføringen av de alternative reaksjonsformene, mens kriminalstatistikk og registerdata vil benyttes for å studere hvordan det går med ungdommen på lengre sikt. Fungerer og oppleves de alternative reaksjonsformene slik de er tenkt? 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Thomas Anton Sandøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Solveig Tobie Glestad Christiansen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet