Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Alkohol og Opinionen - prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet belyser vi spørsmål knyttet til hvem som i størst grad slutter opp om en restriktiv alkoholpolitikk, hvordan oppslutningen endrer seg over tid, hvordan oppslutningen er i Norge sett i forhold til i andre land, om det er stor overlapp i oppslutning om rusmiddel- og tobakkspolitiske tiltak og likheter i prediktorer, og hvilke underliggende strukturer av overbevisning som utgjør holdninger til rusmiddel- og tobbakkpolitiske tiltak samt hvilken funksjon slike holdninger har.

Sammendrag

Befolkningens holdninger til den alkoholpolitikken som føres sier noe om hvor stor legitimitet den har i befolkningen. Er det for eksempel stor oppslutning om sentrale virkemidler som prisreguleringer, tilgjengelighetsbegrensninger og reklameforbudet? I dette prosjektet belyser vi spørsmål knyttet til (1) hvem som i størst grad slutter opp om en restriktiv alkoholpolitikk, (2) hvordan oppslutningen endrer seg over tid, (3) hvordan oppslutningen er i Norge sett i forhold til i andre land, (4) om det er stor overlapp i oppslutning om rusmiddel- og tobakkspolitiske tiltak og likheter i prediktorer og (5) hvilke underliggende strukturer av overbevisning som utgjør holdninger til rusmiddel- og tobbakkpolitiske tiltak, og hvilken funksjon slike holdninger har.

Prosjektet baserer seg på ulike befolkningsundersøkelser. Det er ingen prioriterte oppgaver i 2018.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elisabet Esbjerg Storvoll, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jostein Rise, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Inger Synnøve Moan, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet