Hopp til innhold

Prosjekt

Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer.


Sammendrag

Helsedirektoratet har bedt Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere den metodologiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene og presentere funnene i form av en systematisk oversikt.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heather Menzies Munthe-Kaas, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kjetil Gundro Brurberg, Folkehelseinstituttet
Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet
Nikita Baiju, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet