Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Registrerte pandemivaksinasjoner

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har oversikt over vaksineringen mot ny influensa A(H1N1) på basis av innrapportering til nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldingene kom inn både via PANVAK (webløsningen) og papirskjema.

Folkehelseinstituttet har oversikt over vaksineringen mot ny influensa A(H1N1) på basis av innrapportering til nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldingene kom inn både via PANVAK (webløsningen) og papirskjema.


Totalt registrerte vaksinasjoner pr 31. juli 2010

 

Registeringene er basert på meldinger som har kommet inn til Folkehelseinstituttet via:

  • Registrering i PANVAK. PANVAK var en web-basert registreringsløsning utviklet for vaksinasjonssteder som ikke hadde et journalsystem koblet opp mot SYSVAK.

  • Excel-lister med vaksinerte. Mange legekontorer kunne hente ut lister over pasienter som var vaksinert direkte fra journalsystemet sitt, og disse kunne lagres elektronisk på CD eller diskett og sendes over til Folkehelseinstituttet. 

  • Registrering i SYSVAK var mulig for helsestasjoner og skoler via elektroniske journalsystem som kommuniserer med SYSVAK.

Figuren viser andel registrerte vaksinasjoner fordelt på aldergrupper og kjønn

 

Figur pandemi 31072010.png.
Figur pandemi 31072010.png.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrerte vaksinasjoner fordelt på kommuner

Rapportene innholder tall for alle kommunene og bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt befolkningstall i 2009. Tallene er basert på personens bostedskommune i folkeregisteret. Det er nå ca 10.000 personer som ikke har fått registrert hele fødselsnummeret. Det er da ikke mulig å knytte vedkommende til bostedsadressen, og dette kan føre til at kommunestatistikken blir feil.

Registrerte vaksinasjoner fordelt på kommuner og aldersgrupper

Nedenfor følger rapport for alle kommuner over antall vaksinasjoner som er registrert, fordelt på aldersgruppene (< 3 år; 3-9 år; 10-19 år; 20-29 år; 30-49 år; 50-64 år; 65-79 år; 80+ år).

Enkelte av rapportene legges ut som Excel-fil, med tre ark. Alle data er fordelt på de ovennevnte aldersgruppene, og i yngste aldersgruppe er alle barn født i 2. halvår 2009 ekskludert. I Excel-rapportene finnes det data på antall personer som er registrert vaksinert, antall innbyggere, og andel (%) i hver aldersgruppe som er registrert med pandemivaksinasjon.