Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Råd om beskyttelse av helsepersonell mot ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Helsepersonell som undersøker, behandler eller pleier pasienter med mulig ny influensa A(H1N1), skal følge basale smittevernrutiner og bruke personlig beskyttelsesutstyr. Vaksinering er det viktigste tiltaket for å forebygge smitte og influensasykdom blant helsearbeidere.


Har du funnet en feil?

Beskyttelsesutstyr

Personlig beskyttelsesutstyr som skal brukes ved undersøkelse, pleie og behandling av pasienter med ny influensa A(H1N1) er:

  • Hansker ved kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og forurensede gjenstander, utstyr og overflater. 
  • Beskyttelsesfrakk ved fare for sprut av kroppsvæsker. 
  • Kirurgisk munnbind ved all kontakt med pasienten og opphold nærmere pasienten enn 1 meter. 
  • Åndedrettsvern (klasse FFP3) ved prosedyrer som kan danne aerosoler, som intubering, bronkoskopering, suging eller obduksjon.
  • Øyebeskyttelse i form av visir eller beskyttelsesbriller ved fare for sprut av kroppsvæsker.

God etterlevelse av rutinene for håndhygiene er essensielt. Håndhygiene skal bl.a. alltid utføres straks beskyttelsesutstyr er tatt av.

Tannbehandling og andre prosedyrer som kan produsere aerosoloer, utsettes til pasienten er frisk igjen dersom det er medisinsk forsvarlig.

Isolering av pasienter

Pasienter med influensa A(H1N1)skal så langt det er mulig holdes adskilt fra andre pasienter. Pasientene skal bruke munnbind dersom de skal ha kortvarig nærkontakt med andre, eksempelvis ved transport i sykehus.

På sykehus isoleres pasienter med influensa A(H1N1) på enerom eller i kohort, og personalet følger sykehusets rutiner for dråpesmitteisolering.

Omplassering av personell

Det bør legges til rette for at helsepersonell som selv tilhører risikogrupper for komplikasjoner, så langt råd er kan skjermes for utstrakt kontakt med influensasyke inntil de er vaksinert. 

Behandling av helsepersonell med antivirale midler

Forebyggende behandling bør vurderes for uvaksinerte helsearbeidere som ikke har benyttet anbefalt beskyttelsesutstyr i kontakt med influensasyk pasient. Grad av eksponering tas med i vurderingen.

Det anbefales ikke å gi forebyggende behandling før eksponering eller til vedvarende eksponert helsepersonell (primærprofylakse).

Legen må ha lav terskel for å starte behandling av uvaksinert helsepersonell som får symptomer på influensa etter eksponering for pasienter med ny influensa A(H1N1). 

Nyttig informasjon: