Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Planscenario ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


På oppdrag fra Helsedirektoratet har Folkehelseinstituttet utarbeidet et nytt planscenario som kan benyttes i helsetjenestens planlegging av beredskap mot pandemien. Dette er en oppdatering av scenariet fra 29.7.2009. Scenariet er ”rimelig verstefallsscenario”. En helsetjeneste som er beredt til å møte dette scenariet, vil være beredt for alle sannsynlige scenarier. Scenariet tar ikke hensyn til effekten av vaksinasjon.


Scenariet skal ikke leses som en prognose om hvordan pandemien vil utvikle seg.

Planforutsetninger

Følgende verdier benyttes nå i planleggingen av beredskapen mot ny influensa A(H1N1):

 

 Variabel

 Anslag

 Usikkerhet

 Andel av befolkningen som blir syk

 20 %

 15-30

 Gjennomsnittlig sykdomsvarighet

 7 dager

 4-10

 Andel av syke som kontakter lege

 20 %

 10-30

 Andel av syke som får utskrevet antiviralia

 15%

 10-30

 Andel av syke som legges inn i sykehus

 0,6 %

 0,3-1,0

 Gjennomsnittlig innleggelsesvarighet

 5 dager

 3-7

 Andel av innlagte som trenger intensivbehandling

 20 %

 10-30

 Gjennomsnittlig oppholdstid i intensivavdeling

 12 dager

 5-20

 Andel syke som dør, letalitet

 0,05 %

 0,01-0,10 %