Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Håndtering og verifisering av dødsfall etter mulig influensavirus A(H1N1)-infeksjon

Publisert Oppdatert


Ved mistanke om at influensainfeksjon har vært årsak, eller medvirkende årsak til et dødsfall i eller utenfor sykehus bør man forsøke å få dette bekreftet ved å ta prøver for mikrobiologisk undersøkelse.Prøvetaking ved mistanke om A(H1N1)-infeksjon

Ved mistanke om at influensainfeksjon har vært årsak, eller medvirkende årsak til et dødsfall i eller utenfor sykehus bør man forsøke å få dette bekreftet ved å ta prøver for mikrobiologisk undersøkelse. Slik mistanke kan basere seg på anamnestisk informasjon, eller andre funn ved undersøkelse av avdøde. Prøvetaking for testing av influensavirus kan gjøres post mortem av lege som fastslår døden.

Vanlige rutiner for prøvetaking følges: Det tas prøve fra nasopharynx og svelg som sendes i samme virusmedium. Slike prøver bør tas så hurtig som mulig etter dødsfallet. 

Ved obduksjon tas det penselprøver fra nasopharynx og trakealsekret, samt autopsier fra lunge- og/eller tracheavev. Kontakt det lokale mikrobiologiske laboratorium for å få tak i virustransportmedium til disse prøvene.

Dødsårsak – influensa?

I den pågående pandemisituasjonen er det særlig viktig å få best mulig oversikt over alvorlige komplikasjoner og dødsfall som kan skyldes influensa. Dødsfall hos pasient med A(H1N1)-infeksjon skal varsles Smittevernvakten.

Obduksjon

Ved (ikke bekreftet) mistanke om at influensa A(H1N1) er årsak til eller medvirkende årsak til et dødsfall er det ønskelig at det utføres obduksjon. Lege må drøfte dette med pårørende.

Ved dødsfall utenfor sykehus vil kostnader ved transport til patologisk avdeling dekkes av lokalt NAV med hjemmel i Folketrygdlovens § 7.3 når obduksjonen er rekvirert av lege. Legen må skrive en attestasjon på dette, slik at begravelsesbyrået sender transportregningen til lokalt NAV. Sykehuset som utfører obduksjon rekvirert av lege skal sende regning til NAV drift og utvikling (NDU). Dersom pårørende ber om obduksjon uten at dette rekvireres av lege dekkes ikke transportkostnader eller kostnad til obduksjon.