Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Gravide som eksponeres for influensa A(H1N1) i arbeidet

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttetmottaren rekke henvendelser fra leger i primærhelsetjenesten vedr. gravide som eksponeres i arbeidssituasjonen (for eksempelansatte i helsetjenesten og i barnehager/ skoler)og somforeløpig ikke er vaksinert eller ikke kan vaksineres med pandemivaksinen.


Mange leger opplever ønske om sykemelding fra denne gruppen. Legene må her forholde seg til vanlige regler for sykemelding. Gruppen bør så langt som mulig få tilrettelagt sine arbeidsoppgaver for om mulig å unngå eksponering i arbeidssituasjonen, jfr. Arbeidsmiljøloven § 4.1 og 4.5 og Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen § 7.

Når den gravide når 2. trimester kan vedkommende gis tilbud om vaksine. I løpet av kort tid må vi for øvrig forvente at risikoen for eksponering vil være like stor i private og sosiale situasjoner som i arbeidet, slik at skjerming vil ha liten betydning.