Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Stor innsats for pandemivaksinering i kommunene

Publisert Oppdatert


Landets 430 kommuner og bydeler har en krevende oppgave med å organisere vaksinasjon mot svineinfluensa. – Tusenvis av leger, helsesøstre og frivillige gjør nå en fantastisk innsats i kommunene for å løse denne viktige oppgaven. Å gi god informasjon til alle som etterspør vaksinen er en stor utfordring, spesielt siden det er knapphet på doser, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. Her får du også oversikt over hvor mange vaksinedoser som er kommet til din kommune i uke 43 og 44.


Vaksinering.jpg
Per i dag har alle landets kommuner fått sin første forsendelse av vaksine. I mange større kommuner vil leveransen ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet hos de prioriterte gruppene. Dette medfører at noen kommuner må prioritere innen risikogruppene inntil de får tilstrekkelige forsyninger.

Til nå er vaksinene fordelt etter folketallet i den enkelte kommune. Fordi minste forpakning er 500 doser, har de minste kommunene fått litt høyere andel enn resten, men denne skjevheten vil rettes opp i neste utsending.

- Da vil det også tas hensyn til smittesituasjonen, slik at de områdene som er hardest rammet får en større andel. De siste dagene har influensaaktiviteten vært størst på Østlandet og Sørlandet, men vi får stadig flere meldinger fra Trøndelag og Vestlandet. Epidemien sprer seg raskt nå, sier Stene-Larsen. 

Kommunene best på lokal informasjon

Oversikt over når og hvor mye vaksine den enkelte kommune kommer til å få, blir sendt ut på e-post til kontaktpersoner i hver kommune. Distribusjonslistene legges også ut på våre nettsider. Disse listene vil angi uke og antall doser. Fordi listene kan bli endret underveis, vil det ikke stå eksakt dato for leveringen, kun ukenummer. Kontaktpersonene i kommunene blir i forkant kontaktet per telefon om nøyaktig tidspunktet for deres leveranse. Kommunene vil derfor til enhver tid ha den mest oppdaterte informasjonen om vaksinesituasjonen lokalt. 

- I de fleste kommuner går vaksinasjonsarbeidet veldig bra. Mange steder organiseres vaksinasjonsdager med køordninger og registrering. For noen kommuner har det vært vanskelig, og det skyldes blant annet at tidspunktet for vaksineleveransene er usikre. Vi arbeider nå for å skape best mulig forutsigbarhet i leveransene til kommunene, sier Stene-Larsen.

Status 27. oktober 2009

Totalt antall doser i vaksineavtalen:    

9,4 mill.

Andel av vaksineavtalen som er levert til Norge:

5 %

Antall doser utsendt uke 43:

300 000

Antall doser utsendt uke 44:

166 000

Antall doser som sendes ut uke 45:      

290 000