Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Status pr. 31 juli 2010

arkiv - Registrerte pandemivaksinasjoner

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet følger vaksineringen mot ny influensa A(H1N1) på basis av innrapportering til nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldingene kommer inn både via PANVAK (webløsningen) og papirskjema.Har du funnet en feil?

Totalt registrerte vaksinasjoner pr 31. juli 2010

Det er nå små endringer fra uke til uke, men fortsatt er det noe etterslep i registrering. Her er noen råd til kommuner som ligger etter med registreringen.

Papirlister med vaksinerte kan av kommunen selv registreres i PANVAK direkte. Kontakt oss på telefon 21 07 65 00 eller send en e-post til sysvak@fhi.no dersom dere trenger hjelp til brukerstøtte. Dersom kommunen ikke har kapasitet til å registrere papirskjema selv, kan de sendes til Folkehelseinstituttet så snart som mulig.

Excel-lister med vaksinerte

Mange legekontorer har muligheten til å få ut lister over pasienter som er vaksinert direkte fra journalsystemet sitt, og disse vil kunne lagres elektronisk på CD eller diskett. Filformatet kan enten være i Excel eller en flat fil (ASCII). Disse filene kan sendes til oss per post, så kan vi legge data inn i sentralt vaksinasjonsregister. 

Registrering i SYSVAK er også mulig for helsestasjoner og skoler som via sitt elektroniske journalsystem har kommunikasjon til SYSVAK. Disse journalsystemene (EPJ-systemer) hadde tidligere, av juridiske grunner, en sperre for overføring av vaksinasjonsopplysninger på personer over 18 år. I nyere versjoner er denne sperren opphevet. Kontakt brukerstøtte hos din EPJ-leverandør, eller ring vår brukerstøtte 21 07 65 00 for nærmere hjelp.

 
 
Figur pandemi 31072010.png.
Figur pandemi 31072010.png.
Figuren viser andel registrerte vaksinasjoner fordelt på aldergrupper og kjønn.

Registrerte vaksinasjoner fordelt på kommuner

Det blir lagt ut oppdaterte oversikter over antall registrerte vaksinasjoner for hver kommune. Som nevnt ovenfor, vil tallene ikke gjenspeile det reelle antall personer som er vaksinert i kommunen. Vi har også lagt ut tall for dose 2. Vi vet at det er noen dobbeltregistreringer fordi det ikke er mulig å slette feilregistreringer uten å kontakte SYSVAK brukerstøtte.

Rapportene innholder tall for alle kommunene og bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt befolkningstall i 2009. Tallene er basert på personens bostedskommune i folkeregisteret. Det er nå ca 10.000 personer som ikke har fått registrert hele fødselsnummeret. Det er da ikke mulig å knytte vedkommende til bostedsadressen, og dette kan føre til at kommunestatistikken blir feil.

Registrerte vaksinasjoner fordelt på kommuner og aldersgrupper

Nedenfor følger rapport for alle kommuner over antall vaksinasjoner som er registrert, fordelt på aldersgruppene (< 3 år; 3-9 år; 10-19 år; 20-29 år; 30-49 år; 50-64 år; 65-79 år; 80+ år).

Enkelte av rapportene legges ut som Excel-fil, med tre ark. Alle data er fordelt på de ovennevnte aldersgruppene, og i yngste aldersgruppe er alle barn født i 2. halvår 2009 ekskludert. I Excel-rapportene finnes det data på antall personer som er registrert vaksinert, antall innbyggere, og andel (%) i hver aldersgruppe som er registrert med pandemivaksinasjon.

Meldeplikt og rapportering

Det er gjort flere endringer i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) som trådte i kraft 5. oktober 2009. Etter forskriftsendringene har helsepersonell som gir vaksinasjoner mot pandemisk influensa meldeplikt til SYSVAK-registeret, og de vaksinerte har ikke anledning til å reservere seg mot registrering. Melding skal sendes SYSVAK-registeret, eller registreres direkte i PANVAK senest én uke etter at vaksinasjonen er gjennomført.

Vi vet at mange benytter papirskjema under vaksinasjonen for senere å etterregistrere i webløsningen PANVAK. Noen sender også papirskjema til Folkehelseinstituttet for registrering. Vi vil oppfordre flest mulig om å bruke PANVAK i forbindelse med selve vaksinasjon. Hvis det er umulig å registrere papirskjema lokalt inn i PANVAK, må papirskjema sendes til Folkehelseinstituttet snarest mulig.