Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Pandemivaksine til gravide

Publisert Oppdatert


- Når helsemyndighetene går ut med en anbefaling om vaksine, også til gravide, er dette ut fra en samlet vurdering om hva som vil fremme liv og helse for risikoutsatte, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.


Bak denne anbefalingen ligger en grundig vurdering fra fagmiljøene, både i Norge og internasjonalt. Dette er også vurderingen gjort i Verdens helseorganisasjon (WHO) og dens ekspertpanel på vaksinespørsmål.

- Jeg forstår at gravide kan bli usikre når de hører motstridende utsagn om pandemivaksinen. Men det er viktig at den enkelte gravide tar en beslutning ut fra situasjonen og det vi vet om helserisiko ved den pandemiske influensaen, sier hun.

- Vi må regne med et betydelig utbrudd av influensa i løpet av de kommende måneder, og denne influensaen innebærer en betydelig økt risiko for komplikasjoner hos gravide. Det vil innebære en langt større risiko for gravide å være uvaksinerte enn å bli vaksinert. Vi anbefaler vaksinering av gravide med den vaksinen vi har tilgjengelig i tråd med WHOs vurderinger, sier hun.

I dokumenter fra Verdens helseorganisasjons (WHO) Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) omtales forskjellige typer vaksiner, og hvordan ekspertgruppen vurderer dem i relasjon til å forebygge alvorlig sykdom og død. Éndosevaksine som ikke trenger tilsetning av konserveringsmiddelet tiomersal, og som inneholder tilstrekkelige mengde med antigen til å gi en beskyttende effekt, ville bli foretrukket til gravide dersom man hadde hatt tilgang til den. Men gruppen konkluderer at det viktigste nå er at gravide blir vaksinert med en godkjent vaksine, inkludert den vi har i Norge. Vaksinen er godkjent av europeiske og norske legemiddelmyndigheter, også til bruk hos gravide.

Noen produsenter lager vaksiner uten skvalen og tiomersal. Vaksinene er imidlertid allerede bestilt gjennom langsiktige avtaler og går direkte til de landene som har slike, siden behovet er større enn produksjonskapasiteten i denne sesongen. Canada, USA og Australia produserer egne vaksiner, men de eksporterer ikke. Neste sesong kommer dette sannsynligvis til å bli annerledes. Da kommer H1N1-varianten til å inngå i vanlige vaksiner som leveres som enkeltdoser uten tiomersal, og det kan også bli aktuelt å kjøpe vaksiner uten adjuvans som skvalen.

- Vi har likevel sjekket muligheten til å få kjøpt andre vaksiner. Alle produsentene har imidlertid kø av inngåtte avtaler, så annen vaksine vil vi ikke kunne få i det hele tatt før langt ute i 2010, avslutter Nøkleby.