Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Finsk rapport om pandemivaksinasjon og narkolepsi

Publisert Oppdatert


Finske helsemyndigheter har funnet økt risiko for narkolepsi hos barn som er vaksinert med influensavaksinen Pandemrix. Det er ikke påvist noen økning i antall tilfeller i Norge.


illustrasjon av sprøyte som blir gitt i overarm
Vaksinasjon. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
De finske helsemyndighetene har i dag lagt fram en rapport som viser flere tilfeller av narkolepsi hos barn og ungdom (4-19 år) som fikk Pandemrix i 2009/2010 sammenlignet med det man ville forvente i normalbefolkningen. De finske myndighetene konkluderer med at vaksinasjon med Pandemrix sannsynligvis medvirket til det økte antallet narkolepsitilfeller.

I Norge er det meldt om ti tilfeller av narkolepsi etter vaksinasjon med Pandemrix. Av de ti pasientene var syv under 19 år. Foreløpige undersøkelser i samarbeid med Legemiddelverket og fagmiljøet på Oslo universitetssykehus tyder ikke på noen økt forekomst av narkolepsi i Norge i samband med vaksinasjon eller influensapandemien. Data fra Norsk pasientregister (NPR) viser at det ikke var noen økning i 2009 og 2010 i innleggelser eller konsultasjoner på sykehus for narkolepsi blant barn i Norge.

I tillegg deltar Norge i en europeisk studie i ni land for å kartlegge forekomsten av narkolepsi og vaksinasjonsstatus for de syke. I Norge kobles opplysninger fra Norsk pasientregister med opplysninger i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Disse undersøkelsene vil kunne bidra til å bekrefte eller avkrefte en mulig sammenheng mellom vaksinasjon med Pandemrix og narkolepsi. Resultatene ventes å foreligge sommeren 2011.

- Vi tar disse tallene fra Finland alvorlig og følger med på det videre arbeidet både i Finland og ellers internasjonalt, sier direktør Geir Stene-Larsen. - Vi oppfordrer norske leger til å være nøye med å rapportere alle tilfeller av narkolepsi etter vaksinasjon med Pandemrix.