Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Status svineinfluensa tirsdag 28.04

WHO erklærer fase 4 i pandemiberedskap

Publisert Oppdatert


WHOs generaldirektør har i kveld erklært at verden er i fase 4 av pandemiberedskap. Dette innebærer at landene må ha økt årvåkenhet for en eventuell pandemi.


pandemisk influensa ikon.jpg
Verdens helseorganisasjon klassifiserer beredskapen mot en influensapandemi i seks faser. Fase 4 er kjennetegnet av små klynger av sykdomstilfeller med begrenset spredning mellom mennesker, men geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset mennesker.

Fase 6 er pandemi. Pandemifasene er ytterligere beskrevet under kapittelet Faser i utviklingen mot en pandemi. Se relaterte sider under denne teksten. Etter fase 4 kan man gå tilbake til fase 3 eller videre til fase 5.

- Det internasjonale bildet endres raskt. Symptomene på svineinfluensaen likner på mange andre luftveisinfeksjoner, og det oppstår fort misforståelser. Vi forholder oss derfor til antallet laboratoriebekreftede tilfeller fra WHO, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

- Folkehelseinstituttet har varslet Helsedirektoratet om WHOs erklæring, som innebærer ytterligere skjerping av beredskapen mot en eventuell pandemi. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil nå gjennomgå de tiltak som er planlagt for denne fasen,sier Preben Aavitsland, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Advarer ikke mot reiser

WHO mener at det nå ikke er mulig å begrense utbruddet til Mexico, USA og Canada og ber derfor at landene heller jobber for å begrense skadene av utbruddet. WHO ber landene ikke stenge grensene og ikke begrense internasjonale reiser. Syke personer bør ikke reise.

- De norske reiserådene er like de som kommer fra WHO. Vi opplyser om situasjonen, men advarer ikke mot reiser noe sted. Det er heller ikke på tale å stenge norske grenser, men tilreisende vil få god informasjon, sier Aavitsland.

Det er nå hengt opp plakater på Gardermoen lufthavn, og i løpet av morgendagen vil samme plakater komme til andre flyplasser i Norge. Plakatene forteller hvordan man skal forholde seg dersom man blir syk etter å ha oppholdt seg i områder med svineinfluensa. Teksten er på norsk, engelsk og spansk. Se relaterte dokumenter.

Ingen tilfeller av svineinfluensa i Norge

– Det er ikke påvist noen tilfeller i Norge. Laboratoriene er informert om fremgangsmåten ved testing, og vårt influensalaboratorium står klart til å utføre ytterligere undersøkelser av eventuelle virus, sier Iversen.

Helsedirektoratet med koordineringsansvar

Helsedirektoratet har fra i dag det operative koordineringsansvaret i Norge for beredskapen knyttet til utbruddet av svineinfluensa. Hovedoppgaven er å sikre at befolkningen tilbys nødvendig helsehjelp, om nødvendig også i utlandet. Krisehåndteringen skjer i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet som vil fortsette å ivareta oppgaver knyttet til overvåking av situasjonen og rådgivning om smitteverntiltak. Daglige oppdateringer og råd vil komme på denne siden.