Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

WHO erklærer at influensapandemien er over

Publisert Oppdatert


Verdens helseorganisasjon (WHO) har i dag erklært pandemien med influensa A(H1N1) for over. Etter at viruset har vært spredt over hele verden i mer enn et år, er nå så mange immune at den videre spredningen likner den man ser ved vanlig sesonginfluensa.


Akkurat nå forårsaker H1N1-viruset sykdom i land på den sørlige halvkule. Folkehelseinstituttets influensaovervåking viser at dette viruset for tiden ikke sirkulerer i den norske befolkningen. I løpet av sommeren har det blitt rapportert noen få tilfeller med influensa A(H1N1) i Norge hos personer som har vært på reise i områder hvor viruset fremdeles kan opptre.

- Det at WHO nå erklærer pandemien for over har liten praktisk betydning for norske forhold. Vi har ikke lenger høy beredskap i helsetjenesten, men vi forbereder oss på at viruset kan komme tilbake til Norge under influensasesongen i i vinter, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Årets vaksine mot sesonginfluensa vil derfor også beskytte mot H1N1-viruset. Denne vaksinen vil i høst på vanlig måte bli sendt til kommunene for bruk hos risikogruppene.

En studie utført av Folkehelseinstituttet viser at nesten 60 prosent av befolkningen ved begynnelsen av 2010 hadde målbar immunitet mot pandemiviruset. Denne immuniteten er oppnådd gjennom vaksinasjon eller gjennomgått sykdom. Ca 45 prosent av den norske befolkningen ble vaksinert mot H1N1-influensaen i løpet av pandemien.

Den norske helsetjenestens og helsemyndighetenes håndtering av pandemien blir nå gjennomgått av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennomgangen vil bli fullført høsten 2010. Det skjer også en gjennomgang i samarbeid mellom helsemyndighetene i de nordiske landene. Videre gjennomfører WHO en gjennomgang av egen håndtering av arbeidet med pandemien.