Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Trettito døde av influensa under pandemien

Publisert Oppdatert


Under influensapandemien fra sommeren 2009 til våren 2010 døde 32 personer i Norge av influensa A(H1N1) eller med influensa som medvirkende dødsårsak. Alderen på de døde er betydelig lavere enn ved vanlige influensasesonger. En av de døde var gravid. Opplysningene fremkommer i Folkehelseinstituttets avsluttende rapport og er basert på innmeldte dødsfall og på Dødsårsaksregisteret.


Copyright: Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Copyright: Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Blant de døde var det 16 kvinner og 16 menn. Seks personer var under 20 år, og bare én over 70 år.

– Svineinfluensaviruset var farligere for unge mennesker enn vanlig sesonginfluensavirus, forteller Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.  

– Vanligvis er det de eldre som bukker under for influensa. Heldigvis var de eldre immune fra gjennomgått influensa i tidligere år, slik at vi fikk få sykdomstilfeller og nesten ingen dødsfall blant disse, sier han. 

Kun én av de døde var vaksinert mot ”svineinfluensa” selv om nesten alle tilhørte risikogruppene som sto først i vaksinekøen. 

– Vi var blant de første landene som fikk influensavaksine, helt nyprodusert rett fra fabrikken. Hadde vaksinen kommet bare et par-tre uker tidligere, kunne vi rukket å vaksinere flere før influensaen slo til for alvor her i landet, sier Aavitsland.  

Det er ikke holdepunkter for at pasientene hadde vansker med å få legekonsultasjon. Hos flere ble imidlertid diagnosen influensa og behandling med antivirale legemidler forsinket.  

– Dette var ikke uventet. De tidlige symptomene på influensa er vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner, sier Aavitsland. 

Totaldødeligheten i Norge av influensa var omtrent som gjennomsnittet i Europa, og lavere enn ved de fleste vanlige influensasesonger. 

– Influensapandemien var en alvorlig hendelse. Vi kjenner ikke til noen andre epidemier i nyere tid som i løpet av bare noen uker har tatt livet av så mange unge mennesker her i landet. God håndtering av influensapasienter i helsetjenesten og den store vaksinasjonskampanjen bidro sannsynligvis til at antallet døde ikke ble enda større, sier Aavitsland.