Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

09. mai kl.2030

To påviste tilfeller av ny influensa A(H1N1) i Norge

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har påvist to tilfeller av smitte av den nye influensatypen (tidligere kalt svineinfluensa) i Norge. Det gjelder to personer i 20-årene fra Oslo og Skien, som er smittet i Mexico, og som ble syke etter hjemkomst.


– Vi har vært forberedt på at smittede av influensa A (H1N1) også vil dukke opp i Norge, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen. – Vi har heldigvis fått opplyst at pasientene er på bedringens vei. De har fått behandling, og det har ikke vært behov for sykehusinnleggelse. Vi har fått bekreftet at de følges godt opp av kommunehelsetjenesten i sine respektive kommuner, sier Larsen.

Situasjonen er ikke dramatisk, begge pasientene har mild sykdom slik vi har sett det i de aller fleste tilfeller utenfor Mexico.

Helsemyndighetene vil i denne første tiden med sykdomstilfeller i Norge forsøke å forhindre at smitten brer seg i befolkningen. Husstandsmedlemmer og andre nærkontakter blir informert og bedt om å si fra hvis de blir syke. Dessuten vil eventuelle andre personer i husstanden få forebyggende behandling med Tamiflu hvis de er i risikogruppen for å få komplikasjoner dersom de får influensa.

– Dette er to enkelttilfeller som nå blir håndtert. Erfaringene fra andre land er at sykdommen først opptrer som spredte enkelttilfeller. Etter noen uker kan det bli mer utbredt smitte av influensaen. Ingen av de andre europeiske landene som har rapportert om enkelttilfeller av sykdommen har til nå rapportert at det har utviklet seg til vedvarende lokal smitte, sier Bjørn-Inge Larsen.

- Vi regner med at denne influensaen kommer til å bli utbredt i store deler av verden i løpet av de neste månedene. Den nye influensaen har vist seg å være mildere enn man først fryktet basert på meldingene fra Mexico i starten. For de aller fleste arter sykdommen seg som en vanlig sesonginfluensa, men det finnes eksempler på mer alvorlige sykdomstilfeller som lungebetennelse, sier overlege Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet..

Generelle råd fra helsemyndighetene for å unngå smitte er å vaske hendene grundig med såpe. Unngå nærkontakt med syke personer som har influensasymptomer som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig almenntilstand. Folkehelseinstituttet har gitt ut råd på sine nettsider om pleie av influensasyke i hjemmet.

Ut fra det vi nå vet om sykdommen vil de fleste pasienter bli friske av seg selv. Den nye influensaen likner slik sett på en vanlig sesonginfluensa. For å redusere sykdommens plager og alvorlighet, vil alle syke få tilbud om behandling med Tamiflu.