Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Svineinfluensaen bytter navn til Influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttetfølger WHO (Verdens helseorganisasjon) og bytter navn på svineinfluensaen til Influensa A(H1N1).


Fra 1. mai 2009 vil betegnelsen Influensa A(H1N1) brukes om det som hittil er referert til som svineinfluensa.

Dette gjøres for å unngå forvirring om hvordan viruset smitter. Sykdommen smitter nå mellom mennesker på samme måte som sesonginfluensa, selv om den opprinnelig var en dyresykdom. Misforståelsen om at sykdommen smitter fra svin eller svinekjøtt har allerede rammet svineindustrien hardt i mange land.

Betegnelsen A(H1N1) beskriver typen influensavirus. Andre influensavirus betegnes for eksempel som A(H3N2) eller A(H5N1). Sistnevnte er viruset som gir fulgeinfluensa. Innen hver slik virustype, kan det igjen finnes mange varianter med til dels store forskjeller.

I influensasesongen 2007/2008 var det også et A(H1N1)-virus som dominerte, men dette var svært ulikt det nye A(H1N1)-influensaviruset.