Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Søvnsykdommen narkolepsi blant barn og unge etter pandemien 2009/2010

Publisert Oppdatert


På en konferanse om søvnsykdommer i Paris den 6. september, la overlege Mona Skard Heier fra Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi frem foreløpige tall på barn og unge som har fått diagnosen narkolepsi fra og med høsten 2009.


Kompetansesenteret har aktivt samlet inn opplysninger om barn og unge som har utviklet søvnsykdommen narkolepsi etter pandemien. Folkehelseinstituttet har bistått i dette arbeidet. Tallene fra Kompetansesenteret viser hittil 54 tilfeller av narkolepsi hos vaksinerte barn og ungdom i Norge etter pandemien. 42 av disse hadde debut av symptomer i 2010. Halvparten av pasientene fikk symptomer på søvnsykdom innen 12 uker etter at de ble vaksinert.

Narkolepsi hos barn er meget sjelden og svært få søvneksperter og barneleger har erfaring med barn som narkolepsipasienter. Det har derfor vært nødvendig med god informasjon og tett dialog med landets helseforetak. Søvntester og andre spesialistundersøkelser er et viktig ledd i å stille diagnosen. Det er ikke mange søvnlaboratorier i Norge og fagmiljøet for denne sykdommen er lite. Det tar derfor lang tid å komme frem til sikre diagnoser.

For å belyse konsekvenser etter pandemien og pandemivaksinering er det nødvendig å følge utviklingen i lengre tid fremover, både blant vaksinerte og uvaksinerte. Folkehelseinstituttet har tatt initiativ til en studie der vi følger forekomsten av narkolepsi blant vaksinerte og uvaksinerte i hele den norske befolkningen ved hjelp av landsdekkende helseregistre. Det vil ta tid før vi har et sikrere tallgrunnlag for å beregne hvor sterk sammenhengen er mellom pandemivaksinasjon og narkolepsi.