Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Oppdaterte tall 12.7.2011:

Pandemrix og narkolepsi

Publisert Oppdatert


I etterkant av vaksinering med Pandemrix er det til nå meldt om 23 tilfeller av narkolepsi til norske legemiddelmyndigheter, 19 hos barn og fire hos voksne. Folkehelseinstituttet ser svært alvorlig på meldingene fra Finland, Sverige og Norge om en mulig sammenheng mellom Pandemrix-vaksineringen mot influensa A(H1N1) og narkolepsi hos barn. Vi ber fortsatt helsepersonell melde fra om tilfeller av narkolepsi etter vaksinering med Pandemrix. Folkehelseinstituttet formidler all informasjon til Legemiddelverket, som samarbeider med sine søsterorganisasjoner i Europa.


Flere studier pågår i Norge for å kartlegge situasjonen så godt som mulig. Norske helsemyndigheter samarbeider med Den europeiske vitenskapelige komiteen for legemidler (CHMP) for å finne ut mer om sammenhengen mellom bruk av pandemivaksinen og forekomst av bivirkninger.

- Alvorlige bivirkninger etter vaksinering skjer svært sjelden. Sjeldne bivirkninger kan først oppdages når svært mange blir vaksinert. Dette tas med i den samlede vurderingen når nye vaksiner tas i bruk, og det inkluderes også i pasientinformasjonen, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

I Norge har pandemivaksineringen med Pandemrix bidratt til å forebygge sykdom og død både i 2009 og i 2010-11. Vaksinen er ikke i bruk nå.

Informasjon til publikum

Folkehelseinstituttet utarbeidet informasjonsmateriell i forkant av vaksineringen. Materiellet ble laget med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap om vaksinen. Dette ble blant annet bekjentgjort på Folkehelseinstituttets nettsider som nedlastbare informasjonsskriv slik at kommunene kunne benytte dette i sitt informasjonsarbeid lokalt.

Om sikkerhet og bivirkninger i informasjonsskriv (utdrag fra våre nettsider i september 2009)

”Det er en langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa, enn for mulige skadevirkninger av vaksinen. Pandemivaksinen som skal brukes i Norge heter Pandemrix. Den er fremstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrkning på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A(H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke gi influensasykdom.

Pandemrix er godkjent i hele Europa, og av norske legemiddelmyndigheter. Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. Pandemrix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet hos personer med alvorlig eggallergi.

Eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper, og et omfattende system for å fange opp dette er derfor etablert nasjonalt og internasjonalt.”