Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

A(H1N1)-pandemien:

Ny beregning av dødelighet på verdensbasis

Publisert Oppdatert


Nylig er det publisert en artikkel i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases om dødelighet under de 12 første måneder av 2009-pandemien. Studien beregner en dødelighet på verdensbasis som er 15 ganger høyere enn de rapporterte laboratoriebekreftede dødsfallene, samt at populasjonen med høy dødelighet var betydelig yngre enn ved sesonginfluensa. Forfatterne løfter frem behovet for gode epidemidata også fra lav- og middelinntektsland. 60 % av dødsfallene skjedde i Sørøst-Asia og Afrika.


Mann med lommetørkle
Bruk lommetørkle, og du forebygger influensa. Foto: Folkehelseinstituttet.
Selv om pandemien forårsaket av 2009 pandemisk influensa A H1N1-viruset (forkortet til pH1N1) er over, kan man likevel lære av studier av det som skjedde under utført under pandemien, særlig med tanke på å forberede responsen ved en eventuell ny pandemi. Studien, som nylig har blitt publisert i det internasjonale tidsskriftet Lancet Infectious Diseases, anslår antallet respiratoriske og kardiovaskulære dødsfall som var assosiert med pandemiviruset. Ut fra dette tallgrunnlaget har man beregnet hvilke aldersgrupper og hvilke områder i verden som ble mest berørt.

Antall dødsfall ble anslått ved å kombinere data fra 12 land over antall personer som ble smittet med pH1N1 løpet av det første året av pandemien med data 5 land på antall dødsfall knyttet til pandemiviruset. Tallmaterialet ble så justert for forskjeller landene i mellom når det gjelder risiko for død som følge av influensa, ettersom det vil være store forskjeller i dødelighet mellom høyinntektsland og lav- eller middelsinntektsland.

Studien anslår at på verdensbasis døde 201 200 personer av lunge- og andre luftveiskomplikasjoner assosiert med pandemiviruset under de første tolv måneder av pandemien. Ytterligere 83 300 personer døde som følge av komplikasjoner med hjerte- karsykdommer i samme tidsrom. Dette tallet er mer enn 15 ganger høyere enn antallet laboratorieverifiserte dødsfall som er rapportert til WHO. 80 % av de pandemirelaterte dødsfallene var blant mennesker yngre enn 65 år og nesten 60 % av dødsfallene skjedde i Sørøst-Asia og Afrika.

Studien viser den høye belastningen av influensa i lav- og mellominntektsland og understreker behovet for å innhente bedre data fra disse landene, samt behovet for å produsere og levere tilstrekkelig mengde influensavaksiner til Afrika og Sørøst-Asia.

Studien bekreftet tidligere kunnskap om at pandemien hovedsakelig rammet yngre deler av befolkningen, i motsetning til sesonginfluensa som hovedsakelig rammer eldre aldersgrupper. Slike data kan bidra i å prioritere offentlige helsetiltak ved en pandemi, og bør tas hensyn til i beredskaps- og responsplaner.

Kilde/referanse: Dawood FS, Iuliano AD, Reed C, Meltzer MI, Shay DK, Cheng PY, Bandaranayake D, Breiman RF, Brooks WA, Buchy P, Feikin DR, Fowler KB, Gordon A, Hien NT, Horby P, Huang QS, Katz MA, Krishnan A, Lal R, Montgomery JM, Mølbak K, Pebody R, Presanis AM, Razuri H, Steens A, Tinoco YO, Wallinga J, Yu H, Vong S, Bresee J, Widdowson MA. Estimated global mortality associated with the first 12 months of 2009 pandemic influenza A H1N1 virus circulation: a modelling study
The Lancet Infectious Diseases, Volume 12, Issue 9, Pages 687 - 695, September 2012, doi:10.1016/S1473-3099(12)70121-4