Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Mulig ny bølge av pandemien til høsten

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet antar at det kommer en ny, mindre bølge av pandemien høsten 2010 eller vinteren 2010-11. Muligens vil man se sporadiske tilfeller og små utbrudd før det. En ny bølge blir liten fordi om lag 60 % av befolkningen nå er helt eller delvis immune mot pandemiviruset, som følge av vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon.


Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC.gov)
Folkehelseinstituttet har i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vurdert scenarier for pandemien og andre influensaepidemier i de neste 12 månedene. Rapporten legges til grunn for planlegging av vaksinasjonspolitikk, beredskap i helsetjenesten og kommunikasjon med publikum.

- Med utgangspunkt i historiske erfaringer, kunnskap om vaksinasjonsdekningen og om forrige bølge har vi forsøkt å anslå hva som vil skje de kommende månedene, sier fungerende divisjonsdirektør Preben Aavitsland. Historien viser at pandemier kan komme i én eller flere bølger. Bølger som har kommet etter hovedbølgen har i hovedsak oppstått om vinteren.

- Vi antar at infeksjonen vil gi samme sykdomsbilder og ramme de samme risikogrupper hardest, sier Aavitsland. - Vi kjenner ikke risikoen for at viruset endrer seg så mye at det blir en større bølge eller verre sykdomsbilder.

Folkehelseinstituttet antar at pandemiviruset vil dominere over andre influensavirus i verden de kommende årene. Norge er i en gunstig stilling ved at så mange er immune. Derfor er det mulig at andre influensavirus, kanskje særlig B-virus, vil forårsake epidemier i kommende sesonger.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere vurderingen etter hvert som ny kunnskap kommer til. Det er særlig viktig å høste erfaringer fra Australia og New Zealand som nå går inn i sin andre vinter med dette viruset. Oppdaterte vurderinger vil bli lagt til grunn for anbefalinger om vaksinasjon til høsten.